Crowd Management

Veiligheid bij (publieks)evenementen

Wat is een crowd?

Bij een crowd kunnen we spreken van een mensenmassa of menigte, waarbij aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan:

 • een (relatief) groot aantal mensen per m2;
 • een bijeenkomst op een specifieke locatie;
 • voor een beperkte tijd, periode;
 • met een gemeenschappelijk doel;
 • en dat gemeenschappelijk gedrag vertoont.

Crowd Management

Bij crowd management gaat het om systematisch analyseren en door gerichte maatregelen het reduceren van risico's die ontstaan wanneer zich een grote groep mensen ergens verzamelen.

Daarbij dient rekening gehouden te worden met verschillende facetten als:

 • De organisatie;
 • De locatie;
 • Menselijk gedrag (sociologie & massa-psychologie);
 • De dynamiek van het publiek;
 • Wetgeving.

Om dit goed in kaart te brengen worden er verschillende plannen opgesteld, zoals:

 • Risicoanalyse;
 • Calamiteitenplan;
 • Evacuatieplan / Ontruimingsplan;
 • Wetgeving.

Feedback
Help us improve by sharing your feedback. Bedankt voor het delen van uw feedback!

How would you rate your experience?

Slecht
Matig
Neutraal
Goed
Geweldig
Selecteer een element op de pagina.

Mogen wij eventueel contact met u opnemen over uw feedback? (niet verplicht)

Bedankt voor het delen van uw feedback!

Selecteer een element op de pagina.